Konfidencialumas, duomenų apsauga

 

Šiame pranešime ir bet kokiame priede esanti informacija gali būti konfidenciali. Jei nesate šio pranešimo gavėjas, informuojame, kad bet koks šio el. pašto platinimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas yra griežtai draudžiamas. Todėl maloniai prašome jį ištrinti iš savo sistemos. Siuntėjas neatsako už žalą, padarytą dėl pavėluoto pristatymo, perėmimo, pakeitimo ar bet kokios viruso užkrėtimo. Jei šį laišką gavote per klaidą, nedelsdami praneškite siuntėjui ir ištrinkite medžiagą iš bet kurio kompiuterio. Pagal REGLAMENTĄ (ES) 2016/679 patvirtiname, kad jūsų duomenys, pateikti mums kartu su šiuo paštu, nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus teisinę prievolę arba siekiant aukščiau nurodyto tikslo.